Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Bokning av Tidaholms Sommargård 2018

Nu finns möjlighet att boka Tidaholms sommargård i Gamla Köpstad.

Den 3 oktober på Tidaholms museum får föreningar och kommunal verksamhet boka enligt en lottad turordning.

Tisdag 3 oktober startar bokningen av Tidaholms Sommargård i Gamla Köpstad för säsongen 2018 på Tidaholms Museum. (Observera ändrad plats.) Tidaholms Sommargård kan bokas av kommunens föreningar och övriga enligt följande regler.

 

Prioriteringsordning

Turordning för bokning lottas på plats. Nytt lottningsförfarande kommer att tillämpas. En första lottningsrunda genomförs där alla föreningar får dra en lott var. Därefter tillämpas öppen lottning som tidigare.

 

kl. 17 Föreningar med ungdomsverksamhet

För att komma i priogrupp ett skall föreningen ha erhållit verksamhetsbidrag (aktivitetsstöd) det senaste verksamhetsåret.

 

kl. 19 (Observera ändrad tid.) Övriga föreningar samt kommunala verksamheter

Med kommunal verksamhet avses verksamhet som drivs i regi av Tidaholms kommun, exempelvis familjecentralen, ungdomsboenden eller äldreboenden. Hit räknas även skolklasser inom kommunen.

 

Bokning på telefon 0502-60 62 10 från 4 oktober

 

Observera att föreningar skall ha en vald styrelse och antagna stadgar. Vid bokningstillfället skall ett styrelse-/föreningsbeslut på bokningen finnas tillhanda.

 

Från 17 oktober är det fritt för privatpersoner, företag samt andra kommuner att boka.

 

Max längd på bokningen är 7 dygn. 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-09-25

Kontakt

Fritidssamordnare

Daniel Andersson

0502-60 62 07

Fritidsassistent

Gunilla Pettersson

0502-60 62 10

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning