Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Bokning av Tidaholms Sommargård 2017

Onsdag 5 oktober startar bokningen av Tidaholms Sommargård i Gamla Köpstad för säsongen 2017 i Stadshusets cafeteria.

Tidaholms sommargård

Tidaholms Sommargård kan bokas av kommunens föreningar och övriga enligt följande regler.

Prioriteringsordning

Turordning för bokning lottas på plats

Kl. 17 Föreningar med ungdomsverksamhet

För att komma i priogrupp ett skall föreningen ha erhållit verksamhetsbidrag (aktivitetsstöd) det senaste verksamhetsåret.

Kl. 19 (Observera ändrad tid.) Övriga föreningar samt kommunala verksamheter

Med kommunal verksamhet avses verksamhet som drivs i regi av Tidaholms kommun, exempelvis familjecentralen, ungdomsboenden eller äldreboenden. Hit räknas även skolklasser inom kommunen.

Bokning på telefon 0502-60 62 10 från 6 oktober.

OBS! Föreningar skall ha en vald styrelse och antagna stadgar. Vid bokningstillfället skall ett styrelse-/föreningsbeslut på bokningen finnas tillhanda. På detta beslut skall anges antal bokningar som får göras.

Från 19 oktober är det fritt för privatpersoner, företag samt andra kommuner att boka.

Max längd på bokningen är 7 dygn.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-09-19

Kontakt

Fritidsassistent

Gunilla Pettersson

0502-60 62 10

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning