Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Hyresregler

 • Kultur- och fritidsförvaltningen skickar faktura. Tidaholms kommuns regler gäller för hyresdebitering.
 • Avbokning kan göras senast 7 dagar före. I annat fall debiteras hela hyran. Om den avbokade tiden kan hyras ut på nytt, sker ingen debitering.
 • Vid förhyrning av scenen erfordras alltid föreståndare.
 • Föreståndare/scentekniker visar hyrestagaren var brandsläckningsutrustning finns, var städmaterial finns och var soptunnan står.
 • Lokalvård ingår i hyran. Lokalen skall dock grovstädas av hyrestagaren efter arrangemang. Skräp och sopor från inom-och utomhusmiljö skall läggas i soptunnan på utsidan.
 • Hyrestagaren ansvarar för släckning och låsning av lokalen.
 • Det är inte tillåtet att använda tape, spik, klister o. dyl. för fastsättning på väggar, bord m.m.
 • Hyresgästen är ersättningsskyldig för skador och annan åverkan på lokal och inventarier  som uppkommer vid arrangemangstillfället och som inte beror på normalt slitage. Skador på lokaler eller utrustning anmäls till föreståndaren.
 • Lokalen ska var i samma skick som innan uthyrning (ordning, ljud- och ljusutrustning inklusive kabelage på samma plats och med samma funktion som innan).
 • Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar ej för förvaring av materiel eller på denna uppkommen skada.
 • Nyckel kan kvitteras ut hos SAGA föreståndaren.
 • Utkvitterad nyckel återlämnas dagen efter avslutad verksamhet. Vid försening debiteras 50 kronor per dag.
 • Entrédörrarna får ej låsas under offentliga föreställningar med publik i salongen.
 • Nödutgångarna får ej låsas och utrymningsvägarna får ej blockeras.
 • Brandlarmet får ej stängas. Rökmaskin används på egen risk d.v.s. kostnader som uppkommer i samband med utlösning av brandlarmet står hyresgästen för.
 • Rökning är förbjuden (se också "Ordningsregler och brandskydd", följer med kontrakten).
 • Skyddsväst och säkerhetslina ska användas om man jobbar på hög höjd t.ex. för att rikta lampor med stegar.
 • Hyrestagare har tagit del och är införstådd med hyresvillkoren samt ordnings- och brandskyddsregler. Kommunen friskriver sig från allt ansvar, för det fall att hyrestagaren inte följer hyresvillkoren eller övriga lämnade uppgifter, exempelvis verksamhet/ändamål.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-03-10

Kontakt

Föreståndare/scentekniker

Tino Braun
0502-60 60 71

Adress

Torggatan 7
522 31 TIDAHOLM

GPS-koorinater

RT90 X: 6452534, Y: 1391330
WGS84 Lat N 58° 10.985 Lon E 13° 57.465Kartalänk till annan webbplats

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning