Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Musik i Tidaholm

prästkragar

Musik i Tidaholm är en förening med medlemmar från organisationer och föreningar med musik och teaterverksamhet.


Årligen ges tre foldrar ut där du kan läsa om Musik i Tidaholms musikutbud och teaterutbud. Med hjälp av medlemsorganisationer kan vi erbjuda ett stort och varierat program.


Som medlem ges du möjlighet att markandsföra dina arrangemang och evenemang i Musik i Tidaholms foldrar. Du får även möjlighet att träffa representanter från andra föreningar vid möten där idéer och erfarenheter utbyts. Under dessa möten kartläggs även föreningarnas aktiviteter för att förhindra att arrangemang och evenemang läggs på samma dag.


Föreningen Musik i Tidaholm verkar för främjande av det lokala musik- och kulturlivet genom att arrangera och samordna arrangemang.

 

Musik i Tidaholm vårprogram 2018PDF

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-06

Kontakt

Ordförande

Gergana Andersson
0502-197 92

Sekreterare
Åsa Bergman
0502-100 58 
Kassör
Johanna Andersson
0502-60 61 88

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning