Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Hyresregler

Biblioteket
Stora salen
Vid avbokning senare än en vecka innan hyresdatum debiteras hela kostnaden.
Nycklar ska återlämnas senast tre dagar efter hyresdagen. Vid försening av nyckelåterlämning debiteras en avgift på 50 kr/dag.
Lokalen ska vara utrymd senast kl. 02 samt avstädad senast kl. 10 dagen efter bokning, om ej annat är överenskommet.
Hyrestagare (ansvarig person) ansvarar för släckning, låsning och grovstädning av lokalen. Sopor ska läggas på anvisad plats.
Skador på lokaler eller utrustning ska anmälas till ansvarig uthyrare. Hyrestagare är ersättningsskyldig för uppkomna skador. Tejp, spik eller klister får inte användas för fastsättning på väggar, golv, tak eller dörrar.
Hyresvärden ansvarar inte för förvaring av material eller uppkommen skada på material.
Rökning är förbjudet i hela Bibliotekshuset.
Hyrestagaren ska informera sig om utrymningsplan för lokalen och var brandsläckningsutrustning finns. Levande ljus kräver särskild tillsyn och hyrestagaren har fullt ansvar för handhavande och släckning
Högsta antal tillåtna personer för inte överstigas.
Entrédörrarna får inte låsas under offentliga föreställningar och utrymningsvägar får inte blockeras.
Kultur- och fritidsförvaltningen skickar faktura på lokalhyra. Tidaholms kommuns regler gäller för hyresdebiteringen.
Vid nödsituation kontaktas tekniska kontorets jourtelefon 070-670 01 42.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-02-29

Kontakt

Tidaholms stadsbibliotek

Södra Kungsvägen 8
522 34 TIDAHOLM

Information och bokning

Carola Frej
0502-60 62 06

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning