Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Sponsring

Tre personer sitter och tittar på andra personer

Syftet med kommunens sponsring är att stärka Tidaholms varumärke och samtidigt underlätta för aktörer att genomföra roliga evenemang. Ett samarbete som båda parter vinner på helt enkelt.

Om sponsring

Ideella föreningar och andra aktörer som arrangerar evenemang eller liknande i Tidaholms kommun kan, om vissa kriterier uppfylls, söka sponsring från kommunen utöver föreningsbidragen. Syftet med kommunens sponsring är att stärka kommunens varumärke och ska kunna knyta an till Tidaholms kommuns vision.


En aktör är aldrig garanterad sponsring. En bedömning görs utifrån de ansökningar som kommer in och den budget kommunen har.

Ansökan

Ansökningsblankett finns under relaterade länkar till höger.


Ansökan om sponsring från kommunen för evenemang på sommar och höst ska vara kommunen tillhanda senast den 31 mars för evenemang på vinter och vår senast den 31 oktober.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-04-28

Kontakt

Kommunikatör
Mattias Nilsson
0502-60 69 40

Postadress
Tidaholms kommun
522 81  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning