Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Torg och allmän plats

Allmän plats är generellt sett gator, trottoarer, torg, parker och grönområden.

Tillstånd krävs för att få använda en sådan plats för uteserveringar, cirkus, tivoli, mötestält, olika musikarrangemang, torgmöten, bilparader, uppställning av byggnads-ställningar, containrar, försäljningsstånd med mera.

Tillstånd

För att få nyttja och driva verksamhet på allmän plats krävs tillstånd.
Tillståndet för nyttjande av allmän/offentlig plats söks hos Polismyndigheten, telefon 114 14.
Det är viktigt att söka tillstånd i god tid innan platsen ska nyttjas. Mer information finns på Polisens webbplats.

Vilka avgifer kommunen debiterar  kan du läsa om i taxor för upplåtelse av offentlig platsmark.

Ordningsföreskrifter

Vad Tidaholm har för lokala föreskrifter kan du läsa i länken till höger.

Grävning i allmän platsmark

All grävning som sker i allmän platsmark ska efter årsskiftet 2010/2011 anmälas via Ledningskollen
På ledningskollen får ni registrera ett konto och därigenom skicka in er anmälan.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-04-18

Kontakt

Tekniska kontoret
Expedition
0502-60 60 95

Arbetsledare gatukontoret
Mats Hessel
0502-60 60 75
Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 81  Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse. 
Postadress
Tidaholms kommun
522 81  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning