Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Vägarbete von Essens väg

Vecka 39 påbörjas vägarbete på von Essens väg vid Hökensåsskolan. Åtgärderna görs för att höja säkerheten på barnens skolvägar. Viss trafikomläggning kommer att ske.

vägskylt

Fyra övergångsställen kommer att byggas om i projektet. Åtgärderna görs för att höja säkerheten på barnens skolvägar och för att med fysiska hinder säkerställa att hastighetsbegränsningen på von Essens väg inte överskrids.

Under tiden projektet pågår kommer viss omledning av trafik att förekomma i området. De övergångsställen där arbete pågår kommer att stängas av och gående kommer att hänvisas till övriga passager i området.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-09-18

Kontakt

Gatuingenjör
Ofelia Kullerstedt
0502-60 62 09

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning