Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Upphöjd korsning von Essens väg

Nästa vecka, v 43, fortsätter vägarbetet på von Essens väg vid Hökensåsskolan med att korsningen med Hästhagsvägen görs upphöjd. Åtgärderna görs för att höja säkerheten på barnens skolvägar. Viss trafikomläggning kommer att ske.

skylt övergångsställe

Nästa vecka, v 43, fortsätter vägarbetet på von Essens väg vid Hökensåsskolan. Korsningen mellan von Essens väg och Hästhagsvägen kommer att höjas upp för  säkerheten på barnens skolvägar och att säkerställa att hastighetsbegränsningen på von Essens väg inte överskrids.
Under tiden projektet pågår, ca tre veckor, kommer vägen spärras av för genomfartstrafik. Trafiken kommer istället att ledas in på slingan som används för avlämning till skolan, se bifogad karta. Parkeringensplatsen mitt emot avlämningen kommer också vara avstängd för att trafiken ska få plats.

Delar av korsningen kommer att hållas öppen för in- och utfart för boende i kvarteret.

Räkna med att det kan bli en del störningar och att det kan bli köer vid in- och utfart från Hästhagsvägen.

  • KartaPDF

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-10-16

Kontakt

Gatuingenjör
Ofelia Kullerstedt
0502-60 62 09

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning