Parkering längs Norra Kungsvägen

Nya lokala trafikföreskrifter för parkering och stannade är upprättade efter ombyggnad av Norra Kungsvägen. Trafikföreskrifterna gäller från 1 mars 2014.

Lokal trafikföreskrift 1

På västra sidan av Norra Kungsvägen från Rådhusgatan och 46 meter norrut får fordon parkeras under högst 1 tim i följd vardag och vardag före sön- och helgdag klockan 8 – 18. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).

Lokal trafikföreskrift 2

På västra sidan av Norra Kungsvägen på markerade platser mellan Kämpegatan och Norra Ringvägen får fordon parkeras. Tillåtelsen ger inte rätt att stanna eller parkera där det är förbjudet att stanna eller parkera enligt trafikförordningen (1998:1276).

Lokal trafikföreskrift 3

På västra sidan av Norra Kungsvägen i Tidaholm 35 meter till 55 meter söder om Norra Ringvägen får fordon inte stannas eller parkeras. Gäller ej på- och avstigning.

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2014-03-03

Kontakt

Gatuingenjör

Malin Gyllspång

0502-60 62 09

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt