Ett säkert vårtecken- det är dags för sopning

Tekniska kontoret kommer under den närmaste tiden att med hjälp av sopmaskiner göra gatorna rena från vintersand.

Fastighetsägare - vi behöver din hjälp

Vi ber dig som är fastighetsägare att sopa din sand, från
gångbanan eller från området närmast din fastighetsgräns,
ut på gatan för att underlätta sandupptagningen.

Så här går det till

Sopningen beräknas börja under v. 15. Arbetet tar cirka 5
veckor. Sandupptagningen kan fördröjas av snö och regn.
Vi ber er också om överseende med att vid sandupptagning
kan en del olägenheter uppstå.

Parkera ej på gatan när vi är i ditt område

Det underlättar för maskinerna att kunna ta hand om all sand
när inte hänsyn behöver tas till parkerade bilar.

bild på sopmaskin

Vi sopar i denna turordning

Tidaholms tätort med början i centrum och arbetar oss utåt följt av Ekedalen, Madängsholm och Folkabo.
Vi skyltar kommande sopning dagen innan.

Det som göms i snö

Felanmälan ring 0502-60 60 95

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2013-04-03

Kontakt

Frågor

Arbetsledare gata

Uno Kjellström

0502-60 60 75


Felanmälan

Expedition Tekniska kontoret

Siw Strandh

0502-60 60 95

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt