Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Asfaltering efter fiberdragningar

Asfaltering görs i de områden där fibergrävningen är färdig. Under vecka 29-31 kommer dock ingen asfaltering ske på grund av att asfaltsverket är stängt.

Avsikten från kommunens sida var att återställning av fibergrävningen skulle göras i samma ordning som fibergrävningen gjorts, vilket dock inte varit möjligt. Inom vissa områden återstår en del fiberarbete och vi har ännu inte fått klartecken från båda fiberleverantörerna att påbörja återställningen. Detta gäller främst områdena Granbacken och Vattningen samt Stallängen. Enligt fiberleverantören räknar de med att vara klara i dessa områden 2017.

 

Under vecka 29-31 har asfaltsverket som kommunen har avtal med stängt. När verket öppnar igen kommer återställningen fortsätta. På grund av att fibergrävning har gjorts i många kommuner i närområdet under det senaste året har den upphandlade asfaltsentreprenören fullt upp, vilket gör att asfaltering inte kommer att kunna utföras fortare än det gjorts under våren.

 

Vi hoppas att återställningen ska kunna slutföras så snart som möjligt, så att kommunens invånare och besökare slipper det besvär som schakterna än så länge utgör.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-07-19

Kontakt

Gatuingenjör

Ofelia Kullerstedt

0502 - 60 62 09

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning