Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-19

Söktips


Sökresultatet listas direkt under sökfältet. För varje sökträff visas information om den aktuella webbsidan.

Sökträffarna listas i relevansordning genom att varje sökträff poängsätts efter hur exklusivt det sökta ordet eller frasen förekommer på sidan.

Sökexempel


Följande sökexempel illustrerar olika sökningar.
+ "matsedel" + skola - förskola
Denna sökning ger träffar på de sidor som innehåller frasen "matsedel" och ordet "skola", men inte ordet "förskola".
Blanketter omsorg
Denna sökning ger träffar på de sidor som innehåller order "Blanketter", "omsorg"
"Ann-Katrin Persson"
Ord med bindestreck måste eftersökas som en fras, det vill säga omgivna av citat-tecken (""). Annars förväxlas bindestrecket med ett minustecken enligt det första exemplet ovan. Utan citattecken runt Ann-Katrin söker man alltså efter sidor som innehåller Ann men inte Katrin

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning