Snön i Tidaholms kommun

Nu har snön kommit till Tidaholm. Kommunen har en beredskap för snöröjning och sandning men som fastighetsägare har du också ett ansvar. Skulle störningar uppstå till följd av väderleken kommer vi att informera på hemsidan och via lokalradio.

Snöröjning

När det kommit snö försöker vi snabbt röja bort den. Kommunen har ansvaret för snöröjning inom tätortsgränserna. Utanför gränserna och på väg 193 genom staden är det trafikverket som röjer. I staden röjs först de stora stråken, som är viktiga för många, innan man röjer lokala gator.


Du bör i möjligaste mån undvika att parkera din bil på gatan när det är risk för snö, så att plogbilarna kan komma fram på ett effektivt sätt.

Sandning

Vi börjar sanda gatorna när snön är röjd. Sanden innehåller en liten del salt så att den inte fryser. Om du som privatperson behöver sand för att förhindra halka finns den att hämta på kommunförrådet på Västra ringvägen.

Skottning – fastighetsägare

Som fastighetsägare är du skyldig att hålla rent från snö framför din infart, brevlåda och sopkärl. Fastighetsägare är också skyldiga att röja snön från sin trottoar, i de fall denna inte är utbyggd till gång- och cykelväg.

Störningar på grund av snön

Om det uppstår störningar i kommunal verksamhet till följd av vädret kommer kommunen att informera via hemsidan, tidaholm.se, samt Sveriges Radio P4.


Vi informerar om störningar i kommunens verksamhet. För information om trafikläget och kollektivtrafik hänvisar vi till Trafikverket respektive Västtrafik.

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2012-12-14

Kontakt

Tekniska kontoret

0502-60 60 95

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt