Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Ett tryggare Tidaholm

Flicka med ponny

Skador är ett av samhällets stora folkhälsoproblem. Då många skador inträffar i miljöer och verksamheter som kommunen ansvarar för är ett skade- och olycksfallsförebyggande arbete en viktig del i kommunens folkhälsoarbete.​

Lokalt skade- och olycksfallsförebyggande arbete

Arbetet med att minska skadefallen berör alla i kommunen. En viktig uppgift i det lokala skadeförebyggande arbetet är därför att verka för ett samarbete mellan kommunens förvaltningar och Räddningstjänsten. Arbetet ska bedrivas långsiktigt samt ingå i ordinarie verksamhet.


Kommunens skade- och olycksfallsförebyggnade arbete har benämningen "Ett tryggare Tidaholm". I arbetet finns en styrgrupp tillsatt med representanter från samtliga förvaltningar, Primärvården, Räddningstjänsten och det lokala folkhälsorådet. Styrgruppen följer årligen upp det skade- och olycksfallsförebyggande arbetet utifrån de uppsatta målen som finns i dess handlingsplan för perioden 2011-2014 och som antas av Folkhälsorådet.


Arbetet bedrivs i fem arbetsgrupper:

  • Barn- och ungdomssäkerhetsgruppen
  • Idrotts- och fritidssäkerhetsgruppen
  • Trafiksäkerhetsgruppen
  • Äldresäkerhetsgruppen
  • Räddningstjänsten


Organisatoriskt ligger arbetet under Folkhälsorådet.


Nedan kan du ta del av den lokala handlingsplanen i skade- och olycksfallsförebyggandearbete för perioden 2011-2014:

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Handlingsplan Ett tryggare Tidaholm 2011-2014.pdf 119.4 kB 2011-08-30 13.45

Regionalt nätverk

Tidaholms kommun deltar i det regionala nätverket "Trygg och säker i Västra Götaland" som träffas två gånger per år. I nätverket deltar även Borås, Falköping, Lidköping, Mariestad, Töreboda och Uddevalla.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-01-10

Kontakt

Folkhälsostrateg
Malin Gustafsson
0502-60 64 46
Besöksadress
Stadshuset
Folkhälsoenheten
Torggatan 26 A
522 31 Tidaholm
Postadress
Tidaholms kommun
Folkhälsoenheten
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning