Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Ökat behov av flyktingboenden

Migrationsverket har ett stort behov av boenden till personer som flytt till Sverige. Kommuner har ombetts inventera vilka möjliga boenden som finns.

Nyckel

Det stora antalet flyktingar som kommer till Sverige skapar behov av många nya boenden runt om i landet. Följande information lämnar Migrationsverket:

Information från Migrationsverket

I dagsläget kommer 1500-2000 asylsökande till Sverige varje
dag. Utifrån det nya läget bedömer Migrationsverket att samverkan med fler aktörer på nationell och regional nivå krävs för att man ska klara sitt uppdrag. Verket behöver ett utökat och närmre samarbete med länsstyrelser, kommuner, andra myndigheter och frivilligorganisationer.  


Migrationsverket hinner inte få fram egna boendeplatser i tillräckligt hög takt och närmar sig ett läge där det saknas lediga boendeplatser i region Väst, Mitt, Stockholm och Nord. Regioncheferna har uppdraget att kontakta berörda länsstyrelser, som samordnar fördelningen av kommunala evakueringsplatser.

Tidaholms kommun inventerar boendeplatser

Migrationsverket har ett mycket stort behov av både tillfälliga och permanenta boenden för vuxna och familjer. I Tidaholms kommun görs just nu en inventering av lokaler som kan vara lämpliga att använda som boenden. Inflyttningen på Hökensås Camping & Stugby har börjat och det går inte att utesluta att fler boenden öppnar i kommunen.

Fler boenden för ensamkommande barn

Ensamkommande barn placeras i en kommun av Migrationsverket. I Tidaholm har vi sedan juli månad tagit emot 1-2 barn varje vecka. Kommunen ansvarar för att ordna boenden för barnen. De boenden som finns är nu fullbelagda och för att möta behovet ska en avdelning på Lindängens äldreboende användas till boende för ensamkommande barn och avtalet om ett boende på Helliden har förlängts. Vi räknar dock med att dessa åtgärder inte räcker och ser över andra lokaler som kan passa som boende för ensamkommande barn.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-10-14

Kontakt

Tidaholms kommun

0502-60 60 00

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning