Införande av lokala värdighetsgarantier

Omvårdnadsförvaltningen har under perioden 2011-2014 med stöd av stimulansmedel arbetat fram lokala värdighetsgarantier. Syftet är att tydliggöra den enskildes möjlighet till delaktighet, inflytande, självbestämmande och trygghet.

De tre första garantierna antogs av social- och omvårdnadsnämnden i augusti 2013 och de tre sista i början av 2014. Garantierna ska vara vägledande för samtliga verksamheter inom omvårdnadsförvaltningen.


De sex värdighetsgarantierna som är antagna har följande lydelse;

  • Varje enskild individ som beviljast vård- och omsorg ska erbjudas ett introduktionssamtal/välkomstsamtal inom tre dagar.
  • Varje enskild individ som beviljast vård- och omsorg ska erbjudas ett planeringssamtal inom sju dagar.
  • Varje enskild individ som beviljats vård- och omsorg ska var tredje månad erbjudas ett uppföljningssamtal.
  • Varje enskild individ som beviljat insatser ska själv kunna välja en kontaktman i arbetsgruppen som han/hon känner förtrodende för.
  • Varje enskild individ som beviljats insatser ska när som helst ha möjlighet att byta kontaktman om han/hon så önskar.
  • Omvårdnadsförvaltningen garanterar att de insatser som beviljats kommer att utföras på det sätt som är överenskommet i genomförandeplanen.
Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2014-04-30

Kontakt

Socialt ansvarig samordnare

Maria Wänerstig

0502-60 64 04

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt