Hälsobefrämjande organisationer i Tidaholms kommun

All personal inom omvårdnadsförvaltningen kommer att delta på en självkännedomsutbildning via projetet Hälsobefrämjande organisationer i Tidaholms kommun.

Människor i aktivitet

Nu har vi kommit igång med utbildningsdelen i förvaltningens ESF (Europeiska socialfonden) projekt. Nio grupper av ca 30 har hittills varit med på självkänne-domsutbildning. Reflektioner från dagen har bland annat varit:

  • Mycket intressant och lärorikt för oss som jobbar i grupp och med människor, att kunna reflektera över hur man kan mötas "mellan färgerna".
  • Tänker man bara vidare på detta som vi lärt oss idag så kan vi ha mycket nytta av det i arbetsgruppen.


KUL, NYTTIGT, INTRESSANT är sådana ord som återkommer många gånger.


Att vi gör denna utbildning har att göra med att vi ser vikten av att förstå sig själv och andra. För att kunna fungera som en arbetsgrupp eller i mötet med vårdtagare och anhöriga är det viktigt att ta tillvara på varandras olikheter och se olikheterna som en styrka! Arbetsgrupperna kommer nu att arbeta vidare med kunskapen och få in den som en naturlig del i arbetet.

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2013-01-08

Kontakt

Projektledare

Marie Anebreid

0502-60 64 46

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt