Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Frågor och svar om boende för ensamkommande barn

En avdelning på äldreboendet Lindängen kommer att bli ett boende för ensamkommande barn. Här kan du läsa svar på frågor vi fått om boendet.

Äldreboende Lindängen

Varför går det så snabbt?

Antalet flyktingar som söker asyl i Sverige är mycket större än de prognoser Migrationsverket har haft. När det kommer ensamma barn placeras de i en kommun. Sedan i slutet på juli har det kommit ett barn i veckan till Tidaholm. Situationen kräver att vi agerar snabbt.

Varför boende på Lindängen?

På Lindängen finns lediga lokaler som är anpassade för att bo i.

Hur många kommer att bo i boendet?

På boendet finns det fem rum där man kan bo, eftersom ett av rummen på avdelningen kommer att behöva användas som personalutrymme. Det är inte klart om det kommer att bo en eller två i varje rum. Personal kommer att finnas på plats dygnet runt.

Hur länge ska boende för ensamkommande barn vara kvar?

Hur länge avdelningen på Lindängen kommer att vara ett boende för ensamkommande barn beror på hur situationen vi befinner oss i utvecklar sig. Det är för tidigt att säga hur länge avdelningen kommer att vara ett boende för ensamkommande barn.

Bygger man om lokalerna?

Det görs en mindre anpassning av lokalerna på Lindängen för att skilja av den aktuella avdelningen från resten av boendet. Äldreboendet och boendet för ensamkommande barn är två skilda verksamheter. De ändringar som görs är dock enkla att återställa.

Hur finansieras boendet?

När ett ensamkommande barn anvisas till en kommun får kommunen pengar från staten. Statsbidragen ska täcka kommunens kostnader för barnets boende, god man, skolgång samt administration. Kommunen går inte med vinst på att ta emot ensamkommande barn men pengarna tas inte heller ur den kommunala budgeten.

Räcker det med lokalerna på Lindängen?

Nej, vi räknar med att det kommer att behövas ytterligare boenden. Vi vet inte hur många barn som kommer att anvisas till Tidaholm men de indikatorer vi har visar på att de boendeplatserna vi har inte kommer att räcka.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-09-18

Kontakt

Socialchef

Bengt Höglander

0502-60 62 20

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning