E-hälsoprojekt

Runt om i Västra Götaland pågår ett 60-tal olika e-hälsoprojekt. I Tidaholms kommun finns två av dessa, finansierade av kommunalförbundet.

Chatta med socialtjänsten

Det första projektet är en chatt på individ- och familjeomsorgen. Tanken är att medborgare ska kunna chatta med socialtjänsten, både personligen och anonymt. I projektet tittar vi på olika tekniska lösningar med fokus på frågor om sekretess, bemötande och öppettider. I dagsläget är det bara större kommuner som Stockholm och Malmö som genomfört tjänsten men där har resultaten varit goda. Syftet med projektet är att nå en yngre målgrupp samt att nå dem i ett tidigare skede än idag.

Synkronisering med hälso- och sjukvårdskatalogen (HSA)

Inom omvårdnad kommer det framåt att krävas så kallad SITHS-kort, en sorts legitimation, för att kunna logga in i system som använder Internet som bärare. Redan idag använder sjuksköterskor och annan legitimerad personal dessa kort. En förutsättning för att kunna börja använda korten är att uppgifter läggs in i en central katalog.  För att kunna hantera det när det blir fler användare har kommunen fått medel för att sätta upp en automatisk synkronisering från kommunens egen katalog. Syftet är att minska arbetsbördan för handläggare och automatisera flödena. Tidaholm blir genom projektet testpilot för kommuner av mindre storlek.

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2014-05-21

Kontakt

IT-chef

Lena Arnoldsson

0502-60 60 40

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt