Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Ansökan av projektmedel från folkhälsorådet

Projektmedel utbetalas till aktörer vilka i samverkan med folhälsorådet bedriver folkhälsoarbete som går i linje med folkhälsorådets mål och prioriteringar.

Både externa och interna aktörer kan söka. Folkhälsoarbetet är politiskt styrt och syftar till att skapa förutsättningar för en god hälsa hos medborgarna, en social hållbar utveckling samt att minska de soiala skillnaderna i hälsa. Folkhälsorådet gör en individuell bedömning av inkomna ansökningar.

 

Blankett för ansökan om projektmedel finns länken nedan

  1. Riktlinjer för ansökan om folkhälsomedelPDF

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-12-03

Kontakt

Folkhälsoplanerare

Erica Rang

0704-97 56 45

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning