Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Skolfrånvaro och problem i skolan

Din tid i skolan är förhoppningsvis en rolig tid, men ibland kan det hända något som gör att det känns jobbigt.

Det kan finnas många olika orsaker till att man inte mår bra i skolan, men oavsett vad det handlar om så kan det få konsekvenser för både undervisningen och i kontakterna med andra barn och vuxna. Om det är något i skolan som inte känns bra, om du inte trivs eller om du behöver hjälp med ditt skolarbete är det viktigt att du berättar det för någon vuxen. Det kan vara en lärare, skolsköterska, kurator, rektor eller någon annan du har förtroende för. Du kan också börja med att berätta för någon vuxen hemma, för att sedan ta hjälp av den att berätta för någon i skolan. Hur man trivs i skolan hänger ofta ihop med hur skolarbetet går. Därför behöver man som förälder hålla sig uppdaterad om hur det går med studierna och försöka stötta om det behövs.

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Det kan bero på morgontrötthet, problem med skolarbetet, att man är mobbad, har svårigheter i det sociala samspelet, till att man oroar sig för en förälder som har problem. Om man ofta är borta från skolan påverkar identitestutvecklingen och de framtida livsmöjligheterna på ett negativt sätt. Forskning visar att barn och ungdomar med hög skolfrånvaro löper en ökad risk att utveckla socialt avvikande beteende som avbrutna studier, missbruk och kriminalitet. 

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-07-21

Kontakt

Rektor - verksamhetschef för skolhälsovården
Nina Kindbom

0502-60 61 31


Besöksadress

Forsgatan 7
522 32 Tidaholm


Postadress

Tidaholms kommun
Forsenskolan
522 83 Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning