Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Hemsjukvård

Personal tar injektion på vårdtagare

Hemsjukvården i Tidaholms kommun är väl utbyggd och bedrivs dygnet runt under årets alla dagar.


För att vi ska kunna ge dig en god omvårdnad gör vi en noggrann vårdplanering innan du blir inskriven i kommunens hemsjukvård. Planeringen sker tillsammans med primärvård eller länssjukvård.
  
Vi vill att du och dina anhöriga ska vara delaktiga i den fortsatta vårdplaneringen. Målet är att du ska ha en god livskvalitet och kunna fortsätta leva ett självständigt liv.
  
När ditt behov av hemsjukvård upphör, skrivs du ut. Om du behöver söka sjukvård på nytt, kontaktar du din vårdcentral eller sjukhuset.

Vad kan du få hjälp med?

I kommunens hemsjukvård är det sjuksköterskor som ansvarar för vården. De har olika kompetenser och kan delegera vissa arbetsuppgifter till annan omvårdnadspersonal.
     
Om behov av läkare uppstår, ansvarar alltid vårdcentral eller sjukhus för detta.
                    
Hemsjukvården kan bland annat erbjuda

  • Sårbehandling
  • Smärtlindring
  • Injektioner
  • Hantering av läkemedel
  • Hjälpmedel för inkontinens
  • Palliativ vård
  • Rådgivning


Vi kan även erbjuda avancerad hemsjukvård. Det kan innebära att viss teknisk apparatur krävs i ditt hem. Denna vård sker alltid i nära samarbete med specialistvården på sjukhuset.                 

Vad kostar det?

Avgifter för hemsjukvård betalas enligt omvårdnadsförvaltningens fastställda taxa. Se omvårdnadsförvaltningens broschyr taxor och avgifter.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-21

Kontakt

Enhetschef
Erna Karlsson
0502-60 64 90

 

Besöksadress
Biblioteksvägen 6-8
522 34  Tidaholm 

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Maud Joelsson
0502-60 62 64

 

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning