Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Sjukvård och tandvård

Tar blodtrycket

Tidaholms  kommun kan erbjuda hälso- och sjukvårdsinsatser som ges av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.


Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet.        

Hur får man kommunal hälso- och sjukvård?

Behovet kan påkallas av läkare eller annan personal på vårdcentral eller sjukhus via särskild rutin för vårdplanering, som är gemensam för hela Västra Götalandsregionen. Kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast gör då en bedömning av att behov finns, och planerar insatserna tillsammans med dig som vårdtagare och kanske någon anhörig. Vid inskrivning i den kommunala hälso- och sjukvården upprättas journal. All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt.  

Vad kostar det?

Avgifter för sjukvårdsinsats betalas enligt omvårdnadsförvaltningens fastställda taxa. Se omvårdnadsförvaltningens broschyr taxor och avgifter.     

Samarbetspartners

För att skapa en så god och säker vård som möjligt samarbetar vi med hemtjänst och biståndshandläggare, med distriktsläkare och övriga yrkesgrupper på vårdcentraler och mottagningar, specialistläkare på sjukhus och med andra vårdgivare.
   
Ansvarig för att den kommunala hälso- och sjukvården bedrivs på ett säkert sätt och med god kvalitet är medicinskt ansvarig sjuksköterska

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-21

Kontakt

Enhetschef 
Erna Karlsson
0502-60 64 90

 

Besöksadress
Biblioteksvägen 6-8
522 34  Tidaholm

 

Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Maud Joelsson
0502-60 62 64

 

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31  Tidaholm

Tillgänglighetsdatabas Stadshuset

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning