Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Färdtjänst

Färdtjänst kan beviljas den som:

  • på grund av stort och varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer.
  • är folkbokförd i Tidaholms kommun.

Ansökan och bedömning

I Tidaholms kommun är definitionen på varaktigheten av funktionshindret minst tre månader för att få färdtjänst. Ansökan sker skriftligt på den blankett som skickas ut från myndigheten. Ansökan kompletteras med läkarutlåtande. Vårdcentralen har underlag för läkarutlåtande som är speciellt framtaget för färdtjänstsökande.


Vid bedömning av färdtjänst tas hänsyn till funktionshindrets art och varaktighet samt vilka möjligheter den sökande har att klara resor i den allmänna kollektivtrafiken.

Handläggning

Handläggningstiden kan variera men i normalfallet är den ca. 15 arbetsdagar från det att ansökan kommit in. Handläggningstiden kan vara kortare eller längre beroende på funktionshindrets art samt om läkarutlåtande finns med i ansökan.

Tidsbegränsning

Varaktigheten på tillståndet är alltid tidsbegränsad. När tillståndet gått ut behövs en ny ansökan som prövas av myndigheten. För att förhindra avbrott i färdtjänsten rekommenderas en ny ansökan minst tre-fyra veckor innan tillståndet har gått ut.

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter om resor i Tidaholm kan du vända dig till kommunens trafikansvarig på 0502-60 60 00 alternativt 0502-60 61 00.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-04-04

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning