Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Personligt ombud

Personliga ombud bidrar till att du som har ett psykiskt funktionshinder får dina rättigheter till vård, stöd och service tillgodosedda. Målet är att få en förbättrad livskvalitet och ökad självständighet.


Ett personligt ombud är ingen myndighet eller vårdinstans utan arbetar fristående och enbart utifrån dina behov och önskemål.

Den som själv har svårt att söka stöd och hjälp har rätt att få ett personligt ombud. Att ha ett personligt ombud är kostnadsfritt.


Personliga ombudens arbetsuppgifter

  • Ge råd och stöd till den enskilde och anhöriga
  • Kartlägga vård- och servicebehov
  • Bistå med upprättande av en en individuell vård och serviceplan
  • Samordna insatser för den enskilde
  • Hjälpa till i kontakter med olika myndigheter
  • Se till att den enskilde får del av den vård som han/hon har rätt till
  • Skapa nätverk
  • Arbeta uppsökande

Hur får jag ett personligt ombud?

Är du mellan 18 och 65 år och har långvarig psykisk ohälsa, som har svårt att få vardagen att fungera och som har sammansatta behov av stöd och service kan du ansöka om ett personligt ombud.

För att komma i kontakt med ett personligt ombud, se kontaktrutan till höger.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-21

Kontakt

Personliga ombud
0504-185 58, 185 53

 

Telefontid
8-9.30
Måndag-fredag

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning