Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Överförmyndare & God man

Vallmofält

Personer som inte klarar av att bevaka sina rättigheter i samhället eller att sköta sin ekonomi kan få en god man eller en förvaltare. Överförmyndarens uppgift är att kontrollera så att kommunens gode män och förvaltare sköter sina uppdrag på ett bra sätt.

Det måste, enligt lag, finnas en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd i varje kommun. Överförmyndarens uppgift är att motverka att personer som inte själva kan ta bevaka sina rättigheter råkar illa ut. Det kan röra sig om barn eller personer som på grund av hög ålder, sjukdom, psykisk sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta hand om exempelvis sin ekonomi eller andra angelägenheter.

Överförmyndarens uppgift är att medverka till att en god man, förvaltare eller förmyndare utses till den som är i behov av hjälp. I de flesta fall är det tingsrätten som bestämmer om en god man ska för utses. Överförmyndaren kontrollerar sedan att de utsedda personerna sköter sina uppdrag på ett bra sätt.

Överförmyndare i Samverkan

I Tidaholm och sex andra Skaraborgskommuner finns en samverkansorganisation som heter Överförmyndare i samverkan. De tar fram beslutsunderlag till tingsrätten när en god man eller förvaltare ska utses och utövar tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.


Kontakta Överförmyndare i samverkan om du vill ha mer information om vad godmanskap och förvaltarskap är och hur gode män och förvaltare utses.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-12-14

Kontakt

Överförmyndare
Tommy Larsson
Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31  Tidaholm

Endast förbokade besök.

Telefontider
tisdagar kl. 9-11
torsdagar kl. 13-15
0500-49 88 61

Besök kan bokas i Skövde på måndagar kl. 8.30-11.30
och 16-16.30 eller enligt överenskommelse.
Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning