Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Våldsbejakande extremism

Om du är orolig för att någon i din närhet visar intresse för eller tecken på att vara aktiv inom någon extremistisk grupp finns det hjälp att få.

Regeringen har utsett en nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. I den nationella samordnarens uppdrag ingår att verka för att kunskapen om våldsbejakande extremism ökar och att förebyggande metoder utvecklas och att kommunerna tar fram lokala handlingsplaner för att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism.

 

Tidaholms kommun har tagit fram en handlingsplan för som grund för arbetet mot våldsbejakande extremism.

 

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

 

Vilka våldsbejakande grupper och miljöer arbetar vi mot?

Med våldsbejakande extremism avses den våldsbejakande högerextremistiska vit makt-miljön, den våldsbejakande vänsterextremistiska autonoma miljön och den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.

 

Vad är förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism?

Att förebygga förekomsten av våldsbejakande extremism är av avgörande betydelse för att förhindra att odemokratiska krafter får fäste i samhället. För att göra detta krävs ett väl fungerande och långsiktigt samarbete mellan de aktörer som på olika sätt berörs av frågan. Det handlar om både offentliga verksamheter så som kommun, skola, fritidsverksamhet, socialtjänst, polis och säkerhetspolis samt civilsamhällesaktörer så som idrottsföreningar, ungdomsorganisationer och religiösa samfund.

 

Jag har en anhörig jag är orolig för, vart kan jag vända mig för att få stöd?

Om du är orolig över att någon i den närhet är i riskzonen kan du få stöd och råd via Tidaholms kommuns Socialförvaltning, se kontaktrutan till höger.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-09-13

Aktuellt

Kontakt

Socialförvaltningens reception

0502-60 62 20

 

Telefontider

Måndag-torsdag 9-16

Fredag 9-15

 

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31  Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning