Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Kvalitet och resultat

Kvalitetsarbetet handlar om utveckling, vilket innebär att vi på omvårdnadsförvaltningen arbetar med uppföljning och utvärdering. Detta för att kunna förbättra verksamheten och/eller visa på att det vi gör är det rätta. Det handlar också om att säkerställa det vi sagt att vi ska göra.


En systematisk och fortlöpande säkring och utveckling av kvaliteten är en viktig förutsättning för att vård- och omsorgstagarna ska känna förtroende för vår verksamhet.


Vad som påverkar kvaliteten är bl. a beroende på vilka krav och förväntningar man har och hur de stämmer överens med den konkreta upplevelsen i mötet. Vi skulle kunna säga att kvalitet i verksamheten kan beskrivas utifrån olika perspektiv t.ex.

  • brukaren
  • anhöriga
  • politikerna
  • medarbetarna


Det ligger i betraktarens öga hur man upplever kvaliteten.

Metoder i kvalitetsarbetet

Omvårdnadsförvaltningen använder ett antal metoder/verktyg som tillsammans förväntas garantera en god kvalitet på omvårdnadsförvaltningens insatser samt medverkar till en kontinuerlig utveckling av kvaliteten.


Metoderna används för att planera, följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten.


Följande metoder används:

  • Fokusgrupper (En form av gruppintervju där deltagarna ger sina synpunkter på en aktuell fråga)
  • Brukarundersökningar (Enkätundersökning, intervjuer eller observationer)
  • Synpunkts- och klagomålshantering (Rutiner för hur vi hanterar klagomål och synpunkter)
  • Processkartläggning (Flödesbeskrivning av våra aktiviteter steg för steg för att finna förbättringsområden)

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-21

Kontakt

Socialt ansvarig samordnare

Maria Wänerstig

0502-60 64 04

 

Besöksadress

Stadshuset

Torggatan 26 A

522 31  Tidaholm

 

Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Tillgänglighetsdatabas Stadshuset

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning