Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Hjälp i hemmet

Äldre herre med personal

Kommunen erbjuder många olika former av stöd och hjälp i hemmet som ska göra det möjligt för kommuninvånarna att kunna bo kvar i den egna bostaden så länge som möjligt.

Den som väljer att bo kvar i sitt egna bostad kan få insatser från hemvården omfattande allt från stöd i vardagen till vård i livets slutskede. All hemvård bedrivs i kommunal regi.

Stöd till anhöriga

Den som vårdar eller har omsorg om en anhörig kan behöva stöd och avlösning.  Anhörigstöd arbetar för att på olika sätt förbättra situationen för dig som vårdar en anhörig i hemmet.


Ibland kan växelboende eller korttidsboende göra det lättare att bo kvar hemma samtidigt som det finns möjlighet till dagverksamheter för att bryta isolering eller avlösa en anhörig.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-21

Kontakt

Enhetschef

Alexandra Held

0502-60 64 41

 

Arbetsledare
Monica Staadig
Helena Qvick

Kristina Ahrenbeck
0502-60 64 43

 

Telefontid

Måndag-fredag

6.45-11

 

Besöksadress

Biblioteksvägen 2
522 34 Tidaholm

 

Biståndshandläggare
Catinka Eriksson

0502-60 64 16

Anna Joelsson
0502-60 64 17

Amalia Forslund

0502-60 64 76

 

Telefontid

Måndag-fredag
8-9.30

 

Besöksadress

Telefongatan 4
522 31 Tidaholm

Tillgänglighetsdatabas Stadshuset

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning