Folkhälsa

Leende familj

Det lokala folkhälsoarbetet är en samverkan mellan Tidaholms kommun och Västra Götalandsregionen med syftet att främja en god och jämlik hälsa bland invånarna.
Arbetet är långsiktigt och strategiskt.

Folkhälsoarbetet har två inriktningar

Den hälsofrämjande inriktningen utgår från det friska och är riktad till hela befolkningen och alla de faktorer som påverkar dess hälsa. Syftet är att skapa förutsättningar för en fortsatt god och hållbar hälsa och att ge varje individ möjlighet att påverka sin egen situation.

Den sjukdomsförebyggande inriktningen utgår från en grupp individer som befinner sig i riskzonen att utveckla en specifik sjukdom och att förhindra att den bryter ut. Denna inriktning, till skillnad från den hälsofrämjande, är individanpassad.

Folkhälsan - ett gemensamt ansvar

För att skapa förutsättningar för en god hälsa i samhället har vi alla, från centrala myndigheter till den enskilde medborgaren, ett ansvar.

Nätverketet för strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna

Tidaholms kommun är en av de kommuner som har blivit utvald att medverka i nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna. Initiativtagaren är Sveriges Komuner och Landsting (SKL). Syftet är att diskutera folkhälsofrågor ur ett lokalt och regionalt perspektiv samt utbyta erfarenheter. Nätverket träffas två gånger per år och består av tjugofem kommuner runtom i Sverige.

Tipsa andra genom att skicka till:
Ansvarig för sidan:
Senast publicerad: 2014-06-17
Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt