Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Dyslexi

Har du svårt för att läsa eller skriva?

Läs- och skrivsvårigheter är den övergripande termen som innefattar alla som har svårigheter att läsa och eller skriva oavsett vad som är orsaken. Läs- och skrivsvårigheter kan bland annat bero på syn- eller hörselproblem, kulturell och språklig understimulering, språkstörning, bristfällig undervisning, emotionella problem, bristande kunskaper i svenska språket och dyslexi.

Dyslexi innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text. Om man har dyslexi har vissa funktioner i hjärnan som styr språket inte utvecklats som de ska, men det har ingenting med intelligens att göra.

Dyslexi är ärftigt och vanligare hos pojkar än flickor. Oftast upptäcks besvären i tidig ålder. Man kan inte helt bli av med sina besvär och även om det kan vara jobbigt att inte kunna läsa och skriva lika fort och lätt som andra, kan de flesta minska sina problem med olika hjälpmedel.

Rättigheter vid dyslexi

I författningar som gäller skolan nämns varken dyslexi eller läs- och skrivsvårigherer. Elever med dessa funktionshinder ryms inom begreppen "elever med svårigheter i skolarbetet" och "elever med behov av specialpedagogiska insatser". Rektor har skyldighet att se till att det upprättas åtgärdsprogram för elever som behöver särskilt stöd.

Det är viktigt att barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter får hjälp att lyckas i skolan. Forskning har visat att skolmisslyckande ökar risken för psykisk ohälsa.

Till höger, under relaterade länkar finns mer information om vart du kan vända dig vid frågor gällande dyslexi.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-07-21

Kontakt

Rektor - verksamhetschef för skolhälsovården
Nina Kindbom

0502-60 61 31


Besöksadress

Forsgatan 7

522 32 Tidaholm


Postadress
Tidaholms kommun
Forsenskolan
522 83 Tidaholm

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning