Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Budget och skuldrådgivning

Miniräknare med pennor

Går din ekonomi inte ihop? Vänd dig till budget- och skuldrådgivaren som ger dig råd och stöd att ordna upp en tilltrasslad privatekonomi eller en skuldsituation.


Lösningen kan bestå av:

  • Hjälp med att göra upp en budget för ditt hushåll.
  • Råd om hur din ekonomi behöver förändras.
  • Förslag för att förhindra att du hamnar i en ohållbar skuldsituation.
  • Råd som fokuserar på dina skulder.
  • Förslag för att undvika att situationen förvärras och för att staka ut en lösning, steg för steg.
  • Hjälp att kontakta dem som har fordringar på dig, t. ex. inkassobolag och Kronofogden.
  • Information om hur en skuldsanering går till.
  • Råd och stöd före och under hela skuldsaneringsprocessen. Exempelvis hjälp med att ansöka, överklaga eller begära omprövning.
  • Hjälp att upprätta förslag till frivilliga överenskommelser.


För den som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.


Kommunens budget- och skuldrådgivare kan se möjligheter, alternativ och handlingsutrymme när du själv inte gör det. Rådgivningen är gratis och budget- och skuldrådgivaren har tystnadsplikt.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-05-09

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning