Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Äldreboende

Särskilt boende i form av äldreboende blir oftast aktuellt när du inte längre har möjlighet att bo kvar i ditt hem med hjälp av hemtjänst. Äldreboendena har tillsyn och omvårdnad dygnet runt.

Att bo i äldreboende

Du som bor på ett äldreboende har egen lägenhet, med eget hyreskontrakt. Äldreboendet är byggt så att ett antal lägenheter är grupperade kring olika gemensamma utrymmen.

Målet är ett normalt liv

Även om hälsan eller minnet sviker är målet att den som bor i ett äldreboende ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt. I lugn och ro i sin lägenhet eller i samvaro med andra.

Lägenheterna

Lägenhetsytan variera för olika äldreboenden. Lägenheterna är likvärdiga och består av rum med wc och dusch. Vissa rum har kök eller s.k. trinettkök. Lägenheterna hyrs ut omöblerade så att var och en kan inreda efter sina önskemål. Säng och sängbord ingår.

Trygghet dygnet runt

Tryggheten är viktig både för dig och för anhöriga. Här finns bemanning av omvårdnadspersonal dygnet runt och du som flyttar in får en kontaktman utsedd i personalgruppen.

Hälso-, sjukvård och rehabilitering

Inom äldreboendet har kommunen hälso- och sjukvårdsansvar till och med sjuksköterskenivå. Besök av eller hos läkare bekostas av dig själv och högkostnadskort gäller.

Kontinuerlig rehabilitering är viktigt för möjligheterna att behålla förmågan att delta i vardagen. Kommunen har rehabiliteringsansvar för dig som bor i äldreboende. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter finns tillgängliga och ansvarar för att göra bedömningar, ge behandling, träning och för att tillgodose behovet av hjälpmedel.

Att ansöka om och få en lägenhet

Du som har önskemål om att få flytta till ett äldreboende måste ansöka hos Biståndsenheten. Du kan också skicka in en ansökan, se relaterad länk till höger.

Fullmakt, ombud eller god man

Huvudregeln är att du som önskar att flytta till ett äldreboende själv gör ansökan och för din egen talan. Om du inte kan föra din egen talan behövs hjälp av en företrädare eller ett juridiskt ombud. Det kan vara en person som fått fullmakt att företräda den sökande, en god man eller en förvaltare.

Utredning, bedömning och beslut

När en ansökan om ett äldreboende inkommit till Biståndsenheten är det handläggarens uppgift att göra en utredning och bedömning av behovet. Utredningen ligger till grund för ett beslut. Ansökan kan beviljas eller avslås. Den som inte är nöjd med beslutet har möjlighet att överklaga.

Så fördelas äldreboendena

Lediga äldreboende fördelas utifrån vem som har det största behovet . Det är det aktuella omsorgsbehovet som avgör vem som erbjuds ett ledigt äldreboende.

Erbjudande om äldreboende

När ett erbjudande om ett äldreboende lämnas är betänketiden normalt en vecka. Om du som fått erbjudandet tackar nej, innebär det att du inte längre är aktuell för ett äldreboende. Din ansökan kommer att avslutas. Om du tackar ja, planeras inflyttningen tillsammans med enhetschefen för det aktuella boendet.

Önskemål om visst boende

Ibland finns särskilda önskemål om att få flytta till ett visst boende. Kommunens boendesamordnare, som fördelar lägenheterna, tar hänsyn till önskemålen så långt det är möjligt. Efterfrågan på kommunens äldreboenden är större än tillgången varför lediga äldreboenden fördelas utifrån omsorgsbehov i första hand. Det innebär att önskemål om ett visst boende kommer i andra hand.

Överflytt

Ibland är äldreboendet som du erbjuds inte vad du önskat eller tänkt dig. Då finns möjlighet att tacka ja till erbjudandet, och begära att stå på överflytt till annat önskat äldreboende. Det är viktigt att tänka på att det kan dröja innan en ny plats blir tillgänglig.

Överflyttning från kortvård eller växelvård

Vistas du på kortvård eller växelvård i väntan på att ett ledigt äldreboende skall erbjudas, bör överflyttningen ske så snart erbjudandet meddelats och möjlighet finns för inflyttning. Kortvård eller växelvård är inte att betrakta som ett äldreboende och beviljas längst till dess att du fått ett erbjudande.

Inflyttning från hemmet

Väntar du i din bostad på att bli erbjudet ett äldreboende kan du bli erbjuden andra insatser så som t.ex. hemvård, dagverksamhet, trygghetslarm till dess att ett ledigt äldreboende finns tillgängligt.

Avgifter

Som hyresgäst betalar du hyra för lägenheten samt en omvårdnadsavgift. Därutöver tillkommer avgift för kost. Avgiften för omvårdnad beror på inkomsten. Ingen betalar mer än gällande maxtaxa. Hur avgifterna beräknas och vilka belopp som gäller kan du läsa om i broschyren taxor och avgifter.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-04-18

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning