Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Tidaholm ska få en tydlig identitet

Med hjälp av tidaholmarnas egna idéer och åsikter hoppas man komma fram till hur man kan profilera kommunen på bästa sätt.

En projektgrupp bestående av representanter från kommunen har fått i uppdrag av politiken att identifiera Tidaholms varumärke.

 

Man vill i projektet skapa "bilden av Tidaholm".  Förhoppningen är att i framtiden kunna profilera Tidaholm på ett tydligare och bättre sätt och att kommunen i och med detta ska bli en ännu bättre plats för boende, företagare och besökare.

 

Under våren kommer man att genomföra olika träffar för att försöka hitta en gemensam nämnare för Tidaholm utifrån målgrupperna boende, besökare och företagare. Två större möten är inbokade den 28 mars och 24 april.

 

Till träffarna har man bjudit in ett urval av människor i olika åldrar, kön och yrkesgrupper för att få en bred spridning. Man kommer ha kontakt med människor som flyttat från Tidaholm och människor som aldrig bott i Tidaholm, för att se deras bild av kommunen.

 

Det kommer även att finnas möjlighet för andra sällskap och organisationer att boka in ett besök för att lämna synpunkter.

 

Projektet körs parallellt med kommunens pågående arbete med att ta fram en ny översiktsplan.


Vill du ha mer information om projektet, kontakta Kommunutvecklaren. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-03-21

Kontakt

Kommunutvecklare

Svante Schultz

0502-60 69 25

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning