Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Rekvisitioner för kommunanställda vid inköp

Fr om. årsskiftet har Tidaholms kommun börjat använda rekvisitioner vid inköp.

Alla kommunanställda som handlar och ska faktureras kommunen ska ha med sig en rekvisition. Detta för att företagen som leverantörer ska veta att de som handlar "får" handla och att kommunen vet att företagen fakturerar på rätt sätt. Rekvisitionen ska alltid bifogas fakturan.
För mer information, kontakta E-handelsansvarig. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-16

Kontakt

E-handelsansvarig

Jessica Klasson

0502-60 60 39

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning