Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Nybildat näringslivsråd har haft sitt första möte

Som ett led i att förbättra dialogen mellan näringsliv, politiker och tjänstemän och därmed stärka det lokala företagsklimatet så har ett näringslivsråd bildats. 

Den 15 juni hölls det första mötet och det planeras för fyra möten per år. Under första mötet så identifierades många områden att arbeta med. Arbetet kommer att formas efterhand men för att få struktur i arbetet till att börja med så ska rådet behandla ett tema per möte.


Rådet representeras av tre politiker, tre tjänstemän och nio personer från näringslivet som representeras från olika branscher. Jennifer Ottosson, platschef på Leax Arkivator, valdes till ordförande för rådet. Ordförandeposten kommer att bytas en gång per år.


Dialog och samverkan är ledorden och det är viktigt att vi har insyn i varandras områden och branscher för att få samsyn och kunna utveckla förutsättningar för ett bra näringslivsarbete.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-07-04

Kontakt

Näringslivschef

Malin Lundberg

0502-60 63 89

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning