Näringslivsklimatet – nya resultat nu tillgängliga

Nu har Svenskt Näringsliv släppt resultatet av den enkät om företagsklimatet som årligen går ut till alla företag.

Enkäten är en del i det som vägs samman i den så kallade kommunrankingen som publiceras i september.

I Tidaholm har företagen gett kommunen ett lägre sammantaget betyg än föregående år, men det finns också områden där kommunen förbättrat sitt resultat.

- Vi är självklart besvikna över att i resultatet har gått tillbaka, särskilt då vi från Företagarcentrum under 2014 har satsat på information till och dialog med företagen. Från politiskt håll har man tydligt uttalat att näringslivet är viktigt och har även lyft fram näringsliv som ett av fem inriktningsmål. I kommunen håller vi på att ta fram ett nytt arbetssätt med gemensamma målsättningar där företagsklimatetet är ett av de prioriterade målområdena och vi hoppas att på detta sätt hitta sammarbetsformer som leder till bättre resultat i framtiden. Att ha ett gott näringslivsklimat är viktigt och frågan kommer att behandlas i samverkan med näringslivet, säger Näringslivschef Malin Lundberg.

De punkter som har gått upp är:

 • Företagens egna initiativ
 • Konkurrens med företag
 • Medias attityder till företagande
 • Skolans attityder till företagande

De som har gått ner är:

 • Sammanfattande omdöme
 • Service till företag
 • Tillämpning av lagar och regler
 • Information till företag
 • Dialog med företag
 • Kommunens upphandlin
 • Kommunpolitikernas attityder till företagand
 • Tjänstemännens attityder till företagand
 • Allmänhetens attityder till företagande
 • Tele, och IT-nät
 • Tillgång till kompetens


I de fall företagen har haft kontakt med kommunen på olika sätt så ligger följande på topp tre (svar från 2013):

 • Tillstånd
 • Tillsyn, leverans till kommunen och besök på företa
 • Kommunal upphandling

  På frågan om hur företagen anser att kommunen kan förbättra företagsklimatet har företagen svarat (svar från 2013):
 • Bättre på att stimulera nyetableringa
 • Utbilda elever om företagens roll i samhälle
 • Öka kommunens attraktionskraft
Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-06-03

Kontakt

Administratör

Caroline Lindell

0502-60 63 90

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt