Leaderprojekt inom Besöksnäringen i Tidaholm avslutas vid årsskiftet.

Projektidén uppkom genom att det fanns ett behov av utveckling av besöksnäringen inom Tidaholms kommun. Tanken var att satsa på ett helhetsperspektiv genom att stärka den gemensamma identiteten, höja mognadsgraden hos de befintliga potentiella dragarna samt göra en översyn av det turistiska utbudet. Ida Elf anställdes som projektledare på heltid.

Marknadsföring, samverkan och nätverk

Genomförandet skulle ske i tre steg, inventera/kartlägga helheten, utforma paket, marknadsföra paketen (nationellt och internationellt). I detta låg också en stor del i att få igång samverkan och nätverkande mellan företag, föreningar och kommunen. Kartläggningen har skett genom ca. hundra personliga besök hos företag, föreningar och andra verksamheter. Det har utformats 6-7 paket som varit bokningsbara genom bokningsföretaget Svecia Travels, Tidaholms turistsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster samt deltagande företags hemsidor. Paketen har marknadsförts genom annonsering på gp.se, facebook, SLA, Dagens Industri, Svenska Semestertips, tidningen Kupé m.m.

Förlängning av projektet

Projekttiden var satt till 13 månader men under projektets gång gjordes en ansökan om förlängning av projektet då man såg att det var väldigt viktigt att fortsätta jobba med nätverket samt att utvärdera paketen. Ansökan fick positivt beslut och projektet förlängdes från 2013-06-01 – 2013-12-31. I del 2 av projektet har två nätverksträffar och en inspirationsföreläsning anordnats under hösten. Uppföljning och utvärdering av paketen har också gjorts i projektgruppen samt genom andra möten.

Resultat hittills

Resultat hittills har blivit en ökad medvetenhet om besöksnäringen i Tidaholm, både inom kommunen och utanför kommunen i Skaraborg och mot Västsvenska Turistrådet. Genom marknadsföringen av paketen har också potentiella besökare fått upp ögonen för Tidaholm. Det har bildats ett nätverk för besöksnäringen i Tidaholm, samt ett utökat samarbete med kommunerna Hjo och Tibro där bland annat en gemensam fiskekarta tagits fram.

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2013-12-17

Kontakt

Projektledare

Ida Elf

0502-60 61 42

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt