Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Kommunala turismeffekter Tidaholms kommun 2015

Tidaholms kommun har för första gången köpt in en turismekonomisk undersökning från HUI Research.

Det fanns ett behov av att kartlägga och få en bild över hur turismen i Tidaholm ser ut. Undersökningen gäller 2015 och är gjorde utifrån inrapporterad statistik till SCB från kommersiella boendeanläggningar i Tidaholms kommun.


Antalet kommersiella gästnätter uppgick under 2015 till 78777 stycken. Av dessa såg fördelningen över året ut enligt följande:

Januari 2295

Februari 2359

Mars 2269

April 4752

Maj 10382

Juni 9498

Juli 20662

Augusti 13403

September 4587

Oktober 3895

November 2389

December 2275


Juni, juli och augusti genererade flest gästnätter under året med 53 procent av totala antalet gästnätter. En övervägande majoritet, 83 procent, av de övernattande i Tidaholms kommun hade rest dit från övriga delar av Sverige. Exportandelen, dvs. andelen utländska gästnätter, uppgick till 17 procent. Av de utländska gästnätterna var Norge, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Schweiz de största utländska marknaderna.

Vad gäller beläggningsgraden alltså kapaciteten på hotell, stugbyar och vandrarhem i förhållande till beläggningen, så var fördelningen densamma som för övriga riket. Högst beläggning måndag-torsdag och lite lägre under fredag-söndag.


Som en indikation på hur turismomsättningen i Tidaholm fördelar sig mellan branscherna som påverkas av turismen jämför vi med hela länets fördelning av turistkronorna 2015. Fördelningen såg ut enligt följande i Västra Götalands län för inkommande och interregional turism:

Varuhandel 47%

Resor & transporter 22 %

Restaurang 12 %

Boende 14%

Kultur & tjänster 5 %

 

HUI Research bedömer att turismomsättningen i Tidaholms kommun år 2015 uppgick till 348 miljoner kronor. Detta motsvarar 3,9 procent av den totala omsättningen i kommunen. HUI Research estimerar att antalet årsverken som generats till följd av turistisk konsumtion i kommunen är 232 stycken.


Källa: Kommunala turismeffekter Tidaholms kommun 2015. HUI Research På uppdrag av Tidaholms kommun. Maj 2016.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-07-04

Kontakt

Centrum- och besöksnäringsutvecklare

Ida Elf

0502-60 62 16

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning