Hjo, Tibro och Tidaholm i gemensam besökssatsning

Hjo, Tibro och Tidaholm satsar på turistserviceplatser och gemensam värdskapsutbildning.

Servicen till besökare i Hjo, Tibro och Tidaholm kommer att utökas. Inför sommaren inrättas sju turistserviceplatser på boendeanläggningar, i butiker och andra besöksmål i de tre kommunerna. Syftet är att bredda spridningen av turistinformation och förbättra värdskapet så att våra besökare känner sig välkomna, välinformerade och vill stanna längre i vårt område.


Torsdagen den 10 april genomförs ett kunskapsseminarium och en inspirations föreläsning med en workshop om bemötande och värdskap på Medborgarhuset Park i Hjo.


Skaraborgs kommuner arbetar tillsammans för att utveckla besöksnäringen inom ramen för Destination Skaraborg. Målet är att den turistekonomiska omsättningen i Skaraborg ska vara cirka 4 miljarder kronor 2020 och att Skaraborg då ska vara en av Sveriges nya, exportmogna destinationer. Som ett led i det arbetet har kommunerna Hjo, Tibro och Tidaholm inlett ett närmare samarbete. De håller på att ta fram ett antal gemensamma tematurer och marknadsför sig tillsammans i årets Skaraborgskarta.

Tipsa andra genom att skicka till:

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2014-04-09

Kontakt

Administratör

Caroline Lindell

0502-60 63 90

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Besöksadress
Stadshuset, Torggatan 26A
Tfn
0502-60 60 00
Fax
0502-60 63 50
Org nr
212000-1736
Plusgiro
12 14 20-4
Inloggning
Om webbplatsen Startsidan Nyhetsarkiv Sökresultat Webbkarta Hitta på webbplatsen Kontakt