Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Handelsseminarium för näringslivet, tjänstemän och politiker

Den 1 september anordnar Skaraborgs kommunalförbund, Turistrådet Västsverige och HUI Research en temadag som belyser kopplingen mellan handel och övrig besöksnäring i Skaraborg.

Dagen är tänkt som ett startskott för vidare utvecklingsarbete i kommunerna och destinationerna i Skaraborg. Martin Karlsson från HUI Research pratar om Trender inom handel och besöksnäring, hur ser handelns roll ut för att utveckla en plats och för besöksnäringen och vad framtidens stad är. HUI Research fortsätter att prata om Skaraborg som handelsdestination och ger en analys av handeln och handelsplatser i Skaraborg. Under eftermiddagen kommer det handla om platsutveckling ur ett helhetsperspektiv.

 

För mer information: HandelsseminariumPDF

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-07-04

Kontakt

Centrum- och besöksnäringsutvecklare

Ida Elf

0502-60 62 16

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning