Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

8 % fler gästnätter i Tidaholm 2016

Antalet kommersiella gästnätter uppgick under 2016 till 84 822, jämfört med 78 766 år 2015. 86 % av besökarna kommer från andra orter i Sverige och 14 % från utlandet.

Enligt undersökningen för 2016 utifrån inrapporterad statistik till SCB från kommersiella boendeanläggningar i Tidaholms kommun har en ökning antalet gästnätter skett med 7,7 %. Antalet kommersiella gästnätter uppgick under 2016 till 84 822 stycken, jämfört med 2015 års 78 766 stycken. Av dessa såg fördelningen över året ut enligt följande:


Antalet kommersiella gästnätter


2016

2015

Januari

2359

2295

Februari

2627

2359

Mars

2723

2269

April

5305

4752

Maj

11601

10382

Juni

10680

9498

Juli

22129

20662

Augusti

15080

13403

September

4527

4587

Oktober

3677

3895

November

2378

2389

December

1736

2275

Vår – och sommarmånaderna var de mest turistintensiva månaderna 2015, av statstiken framgår att det är likaså 2016. Flest gästnätter har juli månad med 26 % av det totala antalet gästnätter under året. Det är en ökning av antalet gästnätter varje månad fram till september 2016, då sker ett trendbrott och gästnätterna ligger stilla eller minskar något.


En övervägande majoritet, 86 procent, av de övernattande i Tidaholms kommun hade rest dit från övriga delar av Sverige. Exportandelen, dvs. andelen utländska gästnätter, uppgick till 14 procent. Av de utländska gästnätterna var Norge, Tyskland, Danmark, Schweiz och Nederländerna de största utländska marknaderna.


Vad gäller beläggningsgraden alltså kapaciteten på hotell, stugbyar och vandrarhem i förhållande till beläggningen, så var fördelningen densamma som för övriga riket. Högst beläggning måndag-torsdag och lite lägre under fredag-söndag.


HUI Research bedömer att turismomsättningen i Tidaholms kommun har ökat från 348 miljoner kronor 2015 till 381 miljoner kronor 2016. Detta motsvarade 3,9 procent av den totala omsättningen i kommunen 2015 och 2016 motsvarar det 6,7 procent av den totala omsättningen. HUI Research estimerar att antalet årsverken som generats till följd av turistisk konsumtion i kommunen 2015 var 232 stycken och 2016 har ökat till 246 stycken.


Källa: Kommunala turismeffekter Tidaholms kommun 2016. HUI Research På uppdrag av Tidaholms kommun. April 2017.


Kommunala turismeffekter Tidaholms kommun 2015. HUI Research På uppdrag av Tidaholms kommun. Maj 2016.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-06-07

Kontakt

Centrum- och besöksnäringsutvecklare

Ida Elf

0502-60 62 16

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning