Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Socialt företagande

Händer

Arbetsintegrerande sociala föetag driver näringsverksamhet med målsättning att integrera människor i samhälle och arbetsliv.

  • De återinvesterar sina vinster i den egna eller i liknande verksamheter.
  • De skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat dokumenterat sätt.
  • De är fristående från offentlig sektor.

Tidaholms kommun antog 2012 en policy med målsättning att öka sitt engagemang samt ha ett öppet och positivt förhållningssätt gentemot social ekonomi/socialt företagande i kommunen. Kommunen vill kunna främja både dess roll som självständig samhällskraft och som part i samarbetet kring lösningen av gemensamma angelägenheter.

Läs mer om arbetsintegrerande sociala företag under länkarna här till höger.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-01-10

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning