Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Nätverk

Olika forum där företag kan mötas och knyta kontakter är en del av Näringslivsenhetens verksamhet.


Pågående nätverk finns inom Tidaholms handel och Tidaholm i Centrum. Enheten är även delaktiga i näringslivsråd, besöksnäringsråd och diverse nätverk såsom Industriföreningen.


Näringslivsråd

Som ett led i att förbättra dialogen mellan näringsliv, politiker och tjänstemän och därmed stärka det lokala företagsklimatet så har ett näringslivsråd bildats hösten 2015.

Näringslivsrådets möten hålls fyra gånger per år. Fokusfrågor för rådet är:

 • Besöksnäring, den mest växande näringen i Sverige: Hur ska Tidaholm dra nytta av möjligheterna?
 • Utvecklingsområden i kommunen.
 • Näringslivsklimatet: Rådet följer och gör avstämningar av förbättringsområden.
 • Arbete med platsvarumärke för Tidaholm: Rådet är styrgrupp för projektet bilden av Tidaholm.

 

Näringslivsrådets representanter är:

 • Carl-Johan Willman, LW Bygg- Bygg
 • Anders Lidén, Lidéns Blomsterhandel- Handel
 • Mattias Andersson, TEAB och TBAB, Kommunägda bolag, fastigheter m.m.
 • Jennifer Ottosson, LEAX Arkivator- Tillverkande industri
 • Tommy Karlsson, Dometic Seitz- Tillverkande industri
 • Bibban Steen, Hälsocenter- Tjänsteföretag
 • Ulf Carlsson, Jordbrukare- Jordbruk/gröna näringar
 • Magnus Larsson, Sigurd Larssons Bygg- Privat fastighetsägare
 • Mårten Fredriksson, Hökensås Sportfiske- Besöksnäring
 • Eva Thelin, Kommunchef Tidaholms kommun- Tjänsteman
 • Malin Lundberg, Näringslivschef Tidaholms kommun- Tjänsteman
 • Svante Schultz, Kommunutvecklare Tidaholms kommun- Tjänsteman
 • Anna-Karin Skatt, Kommunalråd Tidaholms kommun- Politiker
 • Runo Johansson, Oppositionsråd Tidaholms kommun- Politiker
 • Christer Johansson, Ledamot i KS-AU- Politiker

 

Har du som företagare önskemål om frågor du vill att rådet ska lyfta? Ta kontakt med representant för din bransch, ordförande Jennifer Ottosson eller Näringslivschef Malin Lundberg, uppgifter finns till höger på sidan.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-11-29

Aktuellt

Kontakt

Näringslivsenheten
Näringslivschef
Malin Lundberg
0502-60 63 89

Relaterade länkar

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning