Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Nätverk

Man vid dator

Olika forum där företag kan mötas och knyta kontakter är en del av Näringslivsenhetens verksamhet.

Pågående nätverk finns inom Tidaholms handel och Tidaholm i Centrum. Enheten driver även ett besöksnäringsråd och är delaktiga i diverse nätverk såsom Industriföreningen.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2016-04-21

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning