Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Vindkraftverk på fält

Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar med tillsyn, information och rådgivning inom områden som regleras av miljöbalken, livsmedelslagstiftningen och plan- och bygglagen. Miljö- och byggnadsnämnden tar även fram förslag på bästa användning av mark samt planering av byggande.

I verksamheten ingår sammanfattningsvis översikts- och detaljplanering, bygglovsverksamhet, tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt kartförsörjning och fastighetsregistrering.


På miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar 9 personer.


Förvaltningens målsättning är att hålla en god service och en snabb handläggning av de ärenden som kommer in till förvaltningen.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2017-05-12

Kontakt

Miljö-och byggnadschef

Peter Lann

0502-60 60 98

Miljö-och byggnadsförvaltningen

Miljö-och byggnadsförvaltningen

0502-60 60 10

Besöksadress

Stadshuset

Torggatan 26 A

522 31  Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse.

Postadress

Tidaholms kommun

522 83  Tidaholm

Tillgänglighetsdataba Stadshuset

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning