Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Näringslivsenheten

En hand sträcker fram en nyckel mot en dörr

Tidaholms kommuns FöretagarCentrum hanterar frågor om företagande .

Företagarcentrum har som målsättning att stödja de befintliga företagen och stärka deras konkurrenskraft och utvecklingsförmåga. FöretagarCentrum arbetar för att skapa ett gynnsamt näringslivsklimat som kan ge förutsättningar för nyetableringar och nyföretagande.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2015-09-29

Kontakt

Näringslivschef

Malin Lundberg

0502-63 89

Företagarcentrum

Företagarcentrum
0502-60 60 00

Besöksadress

Ingenjörsvillan

Södra Kungsvägen 10

522 83  Tidaholm

Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning