Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Folkhälsoenheten

familj på skogspromenad

Folkhälsoenheten Skaraborg är en central enhet under Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdskansli i Mariestad.


Denna enhet förenar både det lokala folkhälsoarbetet samt folkhälsoplanerarna i samtliga kommuner i Skaraborg. Enheten består av en driftchef och de femton folkhälsoplanerarna.


Folkhälsoplanerarna, som är placerade en i varje kommun, arbetar på uppdrag av ett lokalt folkhälsoråd.


I varje kommun finns även ett upprättat samverkansavtal mellan respektive kommun och hälso- och sjukvårdsnämnd.

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-02-20

Kontakt

Folkhälsostrateg

Malin Gustafsson

0502-60 64 46

Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31  Tidaholm

Besök sker lämpligast efter överenskommelse.

Postadress
Tidaholms kommun
Folkhälsoenheten
522 83  Tidaholm

Tillgänglighetsdataba Stadshuset

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning