Synpunkter och felanmälan
Tidaholms kommun
menu

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningskontoret har den övergripande uppgiften att stödja kommunstyrelsen och se till att kommunstyrelsens beslut verkställs och följs upp. 

Kommunledningskontoret förbereder även ärenden som ska behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Här finns även kommunens diarium med offentliga handlingar.


Kommunledningskontoret leder kommunens arbete och samordnar arbetet mellan kommunens olika förvaltningar.


Kommunledningskontoret har uppsikt över nämndernas verksamhet samt verksamhet som bedrivs i de kommunala bolagen.


Kommunledningskontoret har 45 anställda och leds av kommunchefen som är kommunens högsta tjänsteman.

 

Ledning

Befattning

E-post

Kommundirektör

Eva Thelin

Tf kanslichef

Thomas Lindberg

Ekonomichef

Henrik Johansson

IT-chef

David Olsson

Personalchef

Maria Johansson

Näringslivschef

Malin Lundberg

Ansvarig för sidan:

Senast publicerad: 2018-03-13

Kontakt

Kommunstyrelsens kansli
Kommunstyrelsens kansli
0502-60 60 43
Besöksadress
Stadshuset
Torggatan 26 A
522 31  Tidaholm

Postadress
Tidaholms kommun
522 83  Tidaholm

Tillgänglighetsdataba Stadshuset

Kontakt

Tidaholms kommun
522 83 Tidaholm
Tfn 0502-60 60 00

E-post


Populära sidor

Press
Återvinning